ECVET Форум на тема „Користење на ECVET за долготрајна мобилност“ на 14-15 јуни 2018 Софија, Бугарија

Во рамките на годишната програма за работа, Секретаријатот на ЕКВЕТ организираше годишен ECVET Форум на 14-15 јуни 2018 во Софија, Бугарија. Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија и „Вредност на Европското Знаење“ - ВЕЗ учествуваа во работата на форумот.

Годишниот ECVET Форум 2018 беше посветен на темата „Користење ECVET за долготрајна мобилност". Во 2017 година, Европската комисија ја започна „ЕразмусПро“, нова посветена активност во рамките на програмата Еразмус + за поддршка на долготрајната мобилност (3-12 месеци), особено пласманите на чираци во странство.
 

ЕразмусПро ја отвори можноста за 50.000 дополнителни млади луѓе да поминат најмалку 3 месеци од нивната обука во друга земја-членка во периодот 2017-2020 година.


Годишниот ECVET Форум 2018 беше место за дискусија и размена на мобилност, ECVET и ErasmusPro, а исто така служеше како мрежен настан. Првиот ден беше фокусиран на дискусија за темата на долготрајната мобилност, нејзините главни предизвици и фактори за успех и начинот на кој може да им помогне на ECVET принципите; додека вториот ден од Форумот беше можност за поврзување помеѓу работодавачите, Националните агенции и ВЕТ провајдерите, заинтересирани за долготрајната мобилност во „Проектен инкубатор".