Conference CO-CREATING ERASMUS+ AND THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 27-29.01.2020 Brussels, Belgium

Во периодот од 27-29.01.2020 г. претставници на ВЕЗ во својство на стејкхолдер во ВЕТ образование учествуваше на форумот и работните сесии на Co-creating erasmus+ and the european solidarity corps одржан во Брисел, Белгија.
На конференцијата беа презентирани новите насоки за подготовка на Erasmus апликации во следниот циклус 2021-2027.
Учесниците на конференцијата имаа можност да дадат свои видувања и предлози во насока на подобрување на апликацијата, менаџирањето и евалуацијата на проектните апликации.
На конференцијата имаше можност да се разменат искуствата и добрите практики помеѓу претставниците на Националните агенции и провајдерите од европските земји.