social imagesocial image
  • Технологијата стана незаменлив инструмент преку кој младите успешно ја изразуваат својата креативност.

  • Младите имаат сериозни намери активно да се наметнат во општество, кое повеќе не познава граници.

 Оглас за учество на обука на учесници во рамките на проектот „Дизајн на Претприемачко Размислување“ – (Cretator) со регистарски број 2019-1-MK01-KA102-060153 од програмата Еразмус, клучна анција КА1 (КА102) - Мобилност на индивидуи во ВЕТ, која ќе се реализира од 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г. во
IFTE Центарот за претприемништво од Виена, Австрија

ПАРТНЕРИЧЛЕНСТВОПУБЛИКАЦИИНАЈНОВИ НАСТАНИ