social imagesocial image
  • Технологијата стана незаменлив инструмент преку кој младите успешно ја изразуваат својата креативност.

  • Младите имаат сериозни намери активно да се наметнат во општество, кое повеќе не познава граници.

Оглас за учество на обука на учесници во рамките на проектот „Младите Пoчнуваат Претприемачки Предизвици“ (eng„ „Youth Start Entrepreneurial Challenges, acronym EntreCHALLENGER) со регистарски број 2020-1-MK01-KA102-077512 од програмата Еразмус, клучна анција 1 (КА1) - Моbилност на индивидуи во ВЕТ, која ќе се реализира од 20.02 до 05.03.2024 г., во Виена, Австрија, во траење од 14 дена

ПАРТНЕРИЧЛЕНСТВОПУБЛИКАЦИИНАЈНОВИ НАСТАНИ


Меѓународен симпозиум „Медиумска писменост во доба на вештачка интелегенција - Проширување на гранизите на возможносто“

На 29.02.2024 г. преставник на „ВЕЗ трејд“ ДООЕЛ Скопје присуствуваше на м
еѓународниот симпозиум под наслов „Медиумска писменост во доба на вештачка интелегенција - Проширување на границите на возможносто“ во организиација на „Институтот за комуникациски студии“ во рамките на проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“. 

Целта на настанот беше да се поттикне дискусија за тоа како образованието за медиумска писменост треба да држи чекор со брзите општествени промени кои ги носи вештачката интелигенција.
 
Завршна конференција на „Денови на медиумска писменост“ - 2023 

На 29.10.2023 г. преставник на „ВЕЗ трејд“ ДООЕЛ Скопје во својство на член на „Мрежата на медиумска писменост“ присуствуваше на завршната конференција на „Денови на медиумска писменост“ 2023 под покровителство на „Агенција за аудио и аудиовизуелни медиуми“.

Целта на настанот беше да се промовираат активностите на членовите на Мрежата на медиумска писменост што се преземаат во сферата на медиумското описменување на младите.

 
Информативна работилница за нова форма на вреднување на постигнувањата на учениците во формални и неформално стручно образование 

На 29.01,2024 г, преставник на ВЕЗ трејд ДООЕЛ Скопје присуствуваше на информативна работилница во Национална агенција за европски образовни програми и мобилност за структурата и можностите на новата форма на вреднување на постигнувањата на учениците во формалното и неформалното стручно образование што ќе се применува од 2025 година.
Работилница за Дизајн на претприемачко размислувње

На 12.01.2024 г. се одржа работилница за конфигурирање на претприемачките идеи кај младите со примена на методологијата „CREATOR“.