Тренинг дебата во рамките на MEDIADIGI проектот од Erasmus+ програмата од 18-26.2019 г. Скопје

Во периодот од 18-26 Ноември 2019 г. се реализира тренингот за ученици (C4) во рамките на MEDIADIGI прокетот од Erasmus+ програмата. На тренингот земаа учество ученици од партнерските организации ВЕЗ од Македонија, ЦЕСЕУЕМ од Бугарија и гимназијата Адолфо Шапокос од Литванија. Учениците развиваа тематски дебати во кои опфатија повеќе аспекти од секојдневието и ученичкиот живот. Тренинг дебатите беа подржани од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги АВМУ на Македонија. Учениците за време на престојот во Скопје остварија контакт со новинари од Македонската Радио Телевизија - МРТ и експерти за интернет портали од интернет провајдерот УНЕТ. На крајот од обуката беа креирани едукативни видеа во кои учениците ги развиваа своите критички ставови и мили.