ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ МЕДИАДИГИ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ВО СОФИЈА, БУГАРИЈА ОД 30.09-06.102019

ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ МЕДИАДИГИ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ВО СОФИЈА, БУГАРИЈА ОД 30.09-06.102019

Прочитај повеќе

Одржан првиот подготвителен состанок за MediaDIGi

Во рамките на проектот MediaDIGi се одржа првиот подговтелен состанок со партнерските организации Адофо Шапока гимназија од Утена, Литванија и Центарот за образовна интеграција на децата од етничките заедници од Софија, Бугарија.

Прочитај повеќе

Средба на претставниците на „Вредност на Европското Знаење“ - ВЕЗ со министерот за образование на Австрија Хајнц Фесман

Тренинг Центарот „Вредност на Европско Знаење“ - ВЕЗ ја реализираше мобилноста во проектот „Валидација на Младинска Претприемачака Работа“ од програмата Еразмус+, КА102, финансиран од Националната Агенција за европски образовни програми во рамките на неделата на претприемништвото 22-26.10.2018 во Виена, Австрија.

Прочитај повеќе

ECVET Форум на тема „Користење на ECVET за долготрајна мобилност“ на 14-15 јуни 2018 Софија, Бугарија

Во рамките на годишната програма за работа, Секретаријатот на ЕКВЕТ организираше годишен ECVET Форум на 14-15 јуни 2018 во Софија, Бугарија. Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија и „Вредност на Европското Знаење“ - ВЕЗ учествуваа во работата на форумот.

Прочитај повеќе