Учество на MEDIADIGI проектот од Erasmusm програмата на финалната конференција за медиумска писменост Скопје 2019

Во рамките на деновите на медиумска писменост 2019, ВЕЗ како координатор на проектот MEDIADIGI од Erasmusm програмата зема учество на завршната конференција за медиумска писменост што се одржа на 15 Ноември 2019, под покровителдтво на Агенцијата за аудио и аудиовизуелно удлуги на Македонија-АВМУ.На конференцискиот форум претставниците на MEDIDADIGI проектот дебатираа на темата медиумската писменост и развојот на критичката мисла на учениците во средните училишта.За времетрааењето на конференцијата беа остварени контакти со претставници од најрелевантните институции од медиумската сфера.Исо така беа разменети мислења со стручните лица од АВМУ и Македонската радио телевизија