Oдобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“

Проектот „ВЕТ Датабаза Администратор“ (eng. VET Data base Administrator VET- DaaD) од програмата Еразмус од Клучна Акција 1 (КА102) - Мобилност на индивидуи во ВЕТ е одобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“, со референтен број 2015-1-MK01-KA102-002725

Проектот се реализира во партнерство со:

Syntea, Lublin, Poland
Вредност на Европското Знаење - ВЕЗ од Скопје, Македонија

Проектните содржини беа реализирани преку три области:

Зајакнување на знаењата и способностите на учениците со нивното стажирање во реално претпријатие,
Стекнување знаење и вештини на учениците и наставниците според Европската квалификациска рамка (ЕКР),
Проширување на искуството во европскиот пристап за стекнување експертиза и сертификација на учениците и наставниците преку нивните работни пласмани во вистински работни услови.

Проектот ги опфати следниве компоненти: